Koningsdag 2020

Beste dorpsgenoten,

Koningsdag 2020 gaat helaas niet door. Het kabinet heeft besloten bijeenkomsten te verbieden tot 1 juni. Het is niet anders.

Het bestuur van de Oranjevereniging beraadt zich over een alternatief eventueel later dit jaar. In deze tijd van sociale onthouding groeit de behoefte om elkaar te ontmoeten. We bekijken of we komende zomer, indien de beperkingen zijn opgeheven, iets voor jong en oud kunnen organiseren. Met elkaar in verbinding blijven is immers het belangrijkste doel van Oranjekan!

De afgelasting van Koningsdag betekent dat we dit jaar géén programmaboekje uitbrengen. We danken onze sponsoren voor hun steun en hopen dat we in een later stadium opnieuw op ze kunnen rekenen.

Ik wens u allen veel sterkte de komende tijd.

En let een beetje op elkaar.

Namens de Oranjevereniging Groenekan
Jos Smits
Voorzitter