Vrijwilligers

Ben je geïnteresseerd om actief deel te nemen aan de organisatie van de oranje-festiviteiten in Groenekan? Dan horen wij dat graag! Spreek bijvoorbeeld één van de bestuursleden hierover aan tijdens het Koningsbal of op Koningsdag. Nieuwe ideeën en ondersteuning zijn van harte welkom!

Gezocht

Momenteel zoeken we nog hulp voor het opbouwen en afbreken van de feesttent in de tuin van Huize voordaan.
Aansluitend op het opbouwen en afbreken is er een borrel.