Vrijwilligers

Ben je geïnteresseerd om actief deel te nemen aan de organisatie van de oranje-festiviteiten in Groenekan? Dan horen wij dat graag! Stuur een e-mailtje naar vrijwilligers@oranjekan.nl of spreek één van de bestuursleden hierover aan tijdens het Koningsbal of op Koningsdag. Nieuwe ideeën en ondersteuning zijn van harte welkom!